Wapvn.Pro

Chuyên mục này tôi sẽ tuyển chọn những đoạn nhạc nằm trong các bộ phim hay và hot up lên cho mọi người thưởng thức nhé

Nhạc phim Bến Thượng Hải (Điệp khúc) - Lưu Đức Hoa

Nhạc phim Bến Thượng Hải (Điệp khúc) - Lưu Đức Hoa

Bến Thượng Hải là bộ phim hay truyền hình Trung Quốc, trải qua nhiều phiên bản nhưng có lẽ để lại dấu ấn lớn nhất là...

14 Chi tiết
Nhạc phim Bến Thượng Hải (Đoạn đầu) - Lưu Đức Hoa

Nhạc phim Bến Thượng Hải (Đoạn đầu) - Lưu Đức Hoa

Bến Thượng Hải là bộ phim hay truyền hình Trung Quốc, trải qua nhiều phiên bản nhưng có lẽ để lại dấu ấn lớn nhất là...

14 Chi tiết